Provincie Limburg

Kompas Anderstalige Nieuwkomers – Aan de slag!

Door het routeplAN te volgen, ontdek je de verschillende stappen die je kan zetten om een beleid uit te bouwen met anderstalige nieuwkomers. De verschillende stappen worden geïllustreerd met kennisclips en tal van materialen.  Aardje begeleidt de kinderen doorheen de verschillende stappen van het traject. Je komt hem dan ook overal tegen.

De 7 bouwstenen  bieden de kans om taalstimulering te integreren in het routeplAN en bij STEM in de klas (oefening STEMOOV met 7 bouwstenen). Je vindt hier de affiche en verschillende bladwijzers om taalkrachtig te werken binnen de kinderopvang, de buitenschoolse kinderopvang, STEM, de bibliotheek, in scholen… 

In het doorlopen van het routeplAN is ouderbetrokkenheid in al haar facetten een belangrijk gegeven. In elke stap wordt hier aandacht aan besteed: bij de inschrijving, bij het professionaliseren, …  Ouderbetrokkenheid, specifiek bij anderstalige nieuwkomers, is ook één van de 4 speerpunten bij ‘extra topics’. 

Waarom? Hoe? Wat? 

KANs: Een Kompas voor het opzetten van een warm beleid met Anderstalige Nieuwkomers, met STEM als hefboom

De inschrijving 

Aanmelden en inschrijven, de start van een goede relatie met de nieuwkomer en zijn ouders 

Professionaliseren van het team

Met het team aan de slag! Wat moeten we weten?