Provincie Limburg

Hoe taalstimulerend ga ik te werk? Neem de proef op de som!

De 7 bouwstenen voor een taalkrachtige leer- en leefomgeving vormen de rode draad doorheen de verschillende thema’s binnen LimboTaal. Kun je nagaan of je deze bouwstenen voldoende integreert in jouw aanpak? Waar liggen nog kansen om er meer uit te halen?

Samen met de gemeente Heusden-Zolder werd ervoor gekozen om een gebruiksvriendelijk instrument te ontwikkelen waarmee leerkrachten en begeleiders zélf kunnen nagaan in welke mate ze de bouwstenen toepassen. Met behulp van een app versterk je je eigen aanpak en krijg je concrete handvaten om je aanpak bij te sturen. Het gebruik van de app past in een breder geheel: samenwerking en afstemming tussen alle betrokken lokale actoren zijn cruciaal om de app efficiënt in te zetten.

Experten van de lerarenopleiding van hogeschool UCLL hebben de gemeente  ondersteund.

AAN DE SLAG!

Waarvoor staan de bouwstenen ? In een overzichtelijke affiche en handige bladwijzer die samen met lokale partners ontwikkeld werd, vind je een korte en omschrijving van elke bouwsteen.

Wil jij weten hoe taalstimulerend je aanpak is? Je gaat jezelf kunnen evalueren via de app. Deze app zal weldra in de tweede testfase komen. Wil je graag mee testen ? Fijn ! Laat het ons weten !

Ondertussen werd de bladwijzers ook vertaald naar heel wat andere doelgroepen:  de speelpleinwerking, de buitenschoolse kinderopvang, de sportclub, de bibliotheek, de academie.