Provincie Limburg

Zelf-evaluatie instrument

Lokale besturen zetten al geruime tijd in op de Nederlandse taalvaardigheid, taalontwikkeling en taalstimulatie met een brede waaier van acties en de daarbij horende samenwerkingen. Welke resultaten hebben die acties op de Nederlands taalvaardigheid van de kinderen in samenhang met een succesvolle schoolloopbaan?

De ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk instrument voor zelfevaluatie en de daarbij horende samenwerkingen worden onderbouwd met wetenschappelijke inzichten voor taalontwikkeling, Nederlandse taalvaardigheid, meertaligheid, en de samenhang tussen een gericht taalaanbod met acties in de drie levensdomeinen gezin, school en vrije tijd/omgeving waarin kinderen opgroeien.

Het instrument versterkt de praktijk en geeft concrete handvaten voor bijsturing en vervolgacties.

De gemeente Heusden-Zolder is pilootgemeente voor de ontwikkeling van deze app.