Provincie Limburg

Visie

Uitgangspunten:  

  • Taalstimulering bij jonge kinderen (met extra aandacht voor kwetsbare kinderen)  
  • Opstap naar het kleuteronderwijs, van kleuter naar lager onderwijs en van lager naar eerste graad secundair  
  • Verder bouwen op reeds verworven kennis en acties die er reeds gebeuren bij de lokale besturen  
  • Hierbij wordt getracht geïntegreerd te werken over de drie levensdomeinen school, gezin en vrije tijd  
  • Een duurzame aanpak  

De provincie staat in voor de coördinatie van het project en de afstemming tussen alle partners. Beringen, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen, Heusden-Zolder en Pelt zijn ingestapt en krijgen ondersteuning van de provincie om de taalvaardigheidvan jonge kinderen te verbeteren. Dat doet de provincie door het inschakelen van expertise ten dienste van de lokale besturen.

Er worden heel wat initiatieven genomen in scholen, in buurtwerking en in de gezinnen; het project beoogt in te zetten op de doorsnede van de drie domeinen: gezin, vrije tijd en school. De vijf deelnemende gemeenten zullen nu op basis van gemeenschappelijke noden een lange termijn traject opzetten.

De universiteiten van Antwerpen en Leuven gingen reeds aan de slag. De onderzoekers van beide universiteiten namen programma’s, acties en partnerschappen onder de loep en formuleerden waar groeikansen mogelijk zijn. Rond de diverse deelprojecten zijn nu ook andere experten ingeschakeld.