Provincie Limburg

Kompas Anderstalige Nieuwkomers – Aan de slag!

Professionaliseren van het team

Met het team aan de slag! Wat moeten we weten?

Omgaan met anderstalige nieuwkomers vraagt om specifieke kennis. In deze stap bereiden we ons voor en trachten we de neuzen van iedereen in dezelfde richting te krijgen. Op die manier spreekt iedereen dezelfde taal en kan doelgericht gewerkt worden.

De kennisclip professionalisering van het team brengt hier meer duiding. Met de bijbehorende checklist kan je actief aan de slag.

Het ouderbetrokkenheidsspel “LEEF JE IN! Hoe als ouder omgaan met taal en communicatie” kan een stap zijn in het proces. Het bordspel kan lokale begeleiders en leerkrachten prikkelen en introduceren in de leefwereld van ouders in een diverse context. Omgaan met verschil vraagt immers kennis, attitudes en vaardigheden.

De taalacademie “Meertaligheid heeft een plaats. Hoe cultuurverschillen overbruggen?” en de documenten fases van tweedetaalverwerving, de observatielijst taalfasen, de beginnende geletterdheid en de alfabetisering bij AN geven extra duiding. De doorverwijzing naar enkele kennisclips i.v.m. taalleren en de tips om meertalige kinderen te helpen kunnen bijkomende ondersteuning bieden.

Vorige  Overzicht Volgende