Provincie Limburg

Kompas Anderstalige Nieuwkomers

KANs: Een Kompas voor het opzetten van een taalbeleid met anderstalige nieuwkomers, met STEM als hefboom  

De stijgende instroom van anderstalige nieuwkomers stelt scholen en andere partners voor grote uitdagingen. KANs staat voor ‘Kompas voor het beleid met Anderstalige Nieuwkomers’. Het kompas helpt een gemeentebestuur bij het opzetten van een doelgericht ‘taal’beleid  voor deze doelgroep, afgestemd op hun onthaal en de verdere begeleiding op lokaal niveau. (Taal)didactiek, een gepaste begeleidershouding, de betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen en hun ouders staan centraal in deze aanpak. Deze aanpak is goed voor alle jongeren, niet enkel voor AN…. 

 De stad Beringen ging aan de slag met lokale actoren en scholen. Ze heeft daarbij ingezet op een routeplAN. Dit is een kompas voor een gepaste en effectieve opvang van anderstalige nieuwkomers binnen het lokaal bestuur waarbij de focus ligt op kinderen van 2 tot 13 jaar. In het RouteplAN is er aandacht voor verbindingen tussen ouders, scholen, lokale organisaties en partners en warme transities waaronder de opstap naar het secundair onderwijs. 

Het routeplAN biedt een structuur, een houvast die niet noodzakelijk chronologisch moet worden gevolgd en kansen biedt i.f.v. situaties, leerstijlen enz. 

 STEM als hefboom voor taalstimulering bij anderstalige nieuwkomers 

Binnen het RouteplAN vormt STEM een interessante hefboom om in te zetten op Nederlandse taalvaardigheid. ‘STEM met Taal’  is ontwikkeld voor leerkrachten van het basisonderwijs. Het is opgebouwd rond de leerplandoelen. De toepassingen zijn ook relevant voor deskundigen en begeleiders die werken met gezinnen of een vrijetijdsaanbod organiseren.  

De pedagogische begeleidingsdiensten van alle onderwijskoepels hebben handvaten ontwikkeld om instromende anderstalige kinderen een warme plek te geven in de klas. Ze bedachten een verhaallijn waarin de kinderen zich kunnen herkennen: naar analogie met een spannende ontdekkingsreis in een onbekende wereld, hebben ze de jonge ruimtereiziger Aardje in het leven geroepen. Aardje staat voor de uitdaging om zelf de ruimte te ontdekken, zoals ook anderstalige nieuwkomers hun nieuwe omgeving en taal moeten leren kennen. Gelukkig staan Aardje en de kinderen er niet alleen voor. Leerkrachten kunnen terugvallen op een ruimtekoffer boordevol activiteiten, verhalen en materiaal om hen te ondersteunen op hun ontdekkingstocht. 

 De Stad Beringen wordt ondersteund door Hivset DoorElkaar en projectmedewerkers van Ontdek Techniek Talent. In de diverse materialen is er aandacht voor de samenwerking tussen school, samenleving en gezin. 

 Aan de slag!