Provincie Limburg

KANs

Stad Beringen is pilootgemeente bij de uitwerking van KANs met een routeplAN voor de opvang van anderstalige nieuwkomers in het onderwijs en haar omgeving/vrije tijd. KANs speelt in op de stijgende instroom van anderstalige nieuwkomers die scholen en partners voor nieuwe uitdagingen stelt.

Het ontwikkelen en implementeren van een KANs pakket omvat een gepaste en effectieve opvang van anderstalige nieuwkomers.  Bij de ontwikkeling van het pakket heeft men aandacht voor (taal)didactiek, de betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen en hun ouders in het brede veld, een gepaste begeleidershouding voor sociale integratie en specifieke tools op klas- en schoolniveau en bijhorend materiaal.

Zowel bij de globale aanpak als in het materiaal is er aandacht voor samenwerking in de gemeenschappelijke doorsnede school-gezin-samenleving zodat de leerlingen en hun ouders de continuïteit ervaren in de drie levensdomeinen.

De ontwikkelde leerlijnen rond Wetenschap en Techniek (STEM) bieden kansen en nieuwe inzichten om het probleemoplossend denken en handelen te oefenen bij (jonge) kinderen met oog voor taalontwikkeling en -stimulering. Vanuit de schoolcontext vormt STEM bruggen naar gezinnen en toeleiding naar de vrije tijd, waarbij de lokale partner expertise verwerft om deze rol autonoom verder te zetten.