01
Voor wie is LimboTaal bedoeld?

LimboTaal is voor elke gebruiker die belang hecht aan vaardigheden bij taalontwikkeling en -stimulering voor (jonge) kinderen binnen de brede leefomgeving. De gebruiker kan zich focussen op één van deelprojecten of het globale project met de  doelstellingen, het procesmatige verloop ,de aanverwante materialen en kennisdeling.

De gebruikers zijn de medewerkers op het werkveld in de levensdomeinen school ((zorg)leerkrachten, ondersteuners, enz.), vrije tijd (cultuur, sport, zomerwerking) en gezin (wijkwerking, kinderopvang) als beleidsmatige partners (directie, enz.) en (beleids)medewerkers binnen de gemeente en andere organisaties (basiseducatie). Ook experten zoals logopedisten, pedagogen en psychologen die werken met deze doelgroep kunnen inspiratie opdoen en/of informatie delen.

02
Loopt dit project ook buiten Limburg?

De opzet van het project LimboTaal is in en voor de Limburgse gemeenten. De experten beperken zich niet tot het Limburgse grondgebied. Kennis en goede praktijken worden opgebouwd en uitgewisseld. Er bestaan tal van mooie projecten rond dit thema, maar de uniciteit van LimboTaal is de samenwerking en de opbouw vanuit het werkveld en doorheen de drie levensdomeinen.

03
Hoe kan ik gebruik maken van de materialen van LimboTaal?

De gepubliceerde kennis en materialen zijn vrij toegankelijk. Elke pilootgemeente is ambassadeur van de keuze van haar deelproject en kan worden gecontacteerd.

De presentaties van de vormingen richten zich op het verwerven van kennis. De materialen zijn in gebruik in de pilootgemeente en zijn voor concreet gebruik. De schema’s geven structuur met een procesmatige aanpak.