Provincie Limburg

Kompas Anderstalige Nieuwkomers – Aan de slag!

Beginsituatie (Plaatsing in de basisscholen) 

Begin bij het begin… de plaatsing, de planning en de start van de AN in de basisschool 

Anderstalige nieuwkomers komen op elk moment van het schooljaar in een reguliere klas terecht. Dit brengt wel wat teweeg in de klas, in de school,…. Hoe ga je daarmee om? De kennisclip geeft duiding over het proces.
Elke school, elke leerling is anders! Deze checklist geeft inspiratie om dit proces in te zetten. 

De beginsituatie bepalen van de AN is de start.  Dit document biedt je alvast een leidraad. De kijkwijzer geeft je meer inzichten en een opsomming van verschillende testmaterialen. Ook het screeningsmateriaal AN  voor directeurs en leerkrachten van Fedasil en het gemeenschapsonderwijs is kan je inspireren om aan de slag te gaan. De ‘zachte testing’ in de basisschool is belangrijk, maar moet altijd in een veilige sfeer gebeuren. 

Een concreet voorbeeld van een beginsituatieschets kan je hier terugvinden.

Voor de plaatsing van de leerling is de schoolorganisatie belangrijk.
Uiteraard is dan het voorbereiden van de klas en nadenken over de planning essentieel. De doelen voor nieuwkomers, uitgewerkt door elk pedagogisch net, zijn richtinggevend voor het individueel handelingsplan. 

Praktische aanwijzingen voor de eerste opvang van nieuwkomers  en tips kunnen een hulp zijn om aan de slag te gaan.  

Vorige Overzicht Volgende