Provincie Limburg

Kompas Anderstalige Nieuwkomers – Aan de slag!

De inschrijving

Aanmelden en inschrijven, de start van een goede relatie met de nieuwkomer en zijn ouders. 

Een eerste stap in het routeplAN is de kennismaking en de inschrijving van de nieuwkomer met zijn ouders. Dit hoeft niet op hetzelfde moment plaats te vinden.  De rol van de begeleider is erg belangrijk! 

Materialen 

In de kennisclip de inschrijving vind je tal van tips waarmee hou je best rekening, wat doe je wanneer ouders de  taal niet begrijpen, wat is de visie betreffende ouders en de thuistalen? … 

Als het inschrijfmoment “warm” is, heeft dit een positief gevolg voor het gehele verdere traject. Aan het einde van het gesprek tijdens het inschrijfmoment, maak je ook een vervolgafspraak.

Ouders spelen een belangrijke rol in het leerproces van hun kind. Ze worden dan ook goed geïnformeerd en bevraagd over het gebruik van de thuistaal.  

De checklist vat de vragen samen. 

Een aantal ontwikkelde materialen worden ter ondersteuning samengebracht in een inschrijfdoos. Hierin zitten heel wat materialen en de meeste zijn downloadbaar. De inschrijfdoos is uitleenbaar bij het PLEC 

de inschrijfdoos

De fiches uit Beringen kunnen je direct inspireren.

De documenten tips communiceren met ouders  en het overzicht gesprek met ouders ondersteunen deze stap.

Het beslismodel meertalige ouders, een overzicht taalhulpmiddelen en laaggeletterdheid herkennen geven richting bij het voorbereiden.

 

Vorige Overzicht  Volgende