Provincie Limburg

Kompas Anderstalige Nieuwkomers – Aan de slag!

Goed uitvoeren in de praktijk (in de basisscholen)

Hoe doe je dat? STEM met Taal is alvast een goede hefboom

Anderstalige nieuwkomers een veilige omgeving bieden waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen is belangrijk. Ook de betrokkenheid van de ouders  vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt. Eigenlijk kan men stellen dat wat voor een anderstalige nieuwkomer goed is, ook voor andere kinderen goed is.  Organisatorisch vergt de opvang van de anderstalige nieuwkomer een specifieke aanpak in verschillende (klas)situaties.  

In de kennisclip goed uitvoeren in de praktijk wordt een kruistabel, als leidraad bij de organisatie van de opvang van een anderstalige nieuwkomer, toegelicht. De checklist reikt een leidraad aan.

De kruistabel

In dit KANS-project gebruiken we STEM met Taal specifiek  als hefboom om de leerkracht/begeleider te ondersteunen. De meerwaarde is dat het materialen aanreikt voor leerkrachten/begeleiders die op zoek zijn naar heel concrete (les-)activiteiten in de reguliere klas om samen met alle leerlingen te doen.  

De ontwikkelde materialen bij STEM met Taal bieden ook ruimer invulling bij de verschillende kwadranten van de kruistabel met focus op functionele lesactiviteiten volgens het STEMOOV-model

De ruimtekoffer zit boordevol materialen voor leerkrachten/begeleiders om aan de slag te gaan rond STEM verrijkt met taal. Pedagogische begeleiders van de verschillende koepels hebben samengewerkt! 

De ruimtekoffer

Bij de start van het uitvoeren van goed onderwijs vertrekt de school van een pedagogisch-didactisch georganiseerd kader. De neuzen van het team staan in dezelfde richting, hetgeen belangrijk is voor handelings- en doelgericht werkenDe rol en de invulling van de leerkracht blijft van onschatbare waarde! Het document krachtig onderwijs anderstalige nieuwkomers van de stad Gent kan extra houvast bieden. Maar ook het welbevinden van de leerlingen is erg belangrijk voor de taalstimulering, zoals blijkt uit het materiaal van CTO Leuven.  

Vorige Overzicht Volgende