Provincie Limburg

Taalacademie

De taalacademies bieden een breed aanbod van actuele informatie en vormingen voor verschillende doelgroepen. Het aanbod is gericht op taalontwikkeling en -stimulatie, communicatie, partnerschappen en samenwerkingen, (inter)culturaliteit, sensitieve competenties voor verschillende doelgroepen. 

Vragen of suggesties? Neem dan zeker contact op met ons. 

Op 1 februari 2023 vond de eerste taalacademie van 2023 plaats:
“Meertaligheid heeft een plaats. Hoe cultuurverschillen overbruggen?”