Provincie Limburg

Partnerschappen en deelprojecten

In het proces zijn er nu vijf uitdagingen afgebakend om de LimboTaal-gemeenten een perspectief te bieden op langere termijn:  

  • KANs – kompas voor het beleid met anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs : De ontwikkeling en de implementatie van een ‘routeplAN’ voor basisscholen en organisaties die sporadisch anderstalige nieuwkomers opvangen, mét een warme overgang naar het secundair onderwijs.
  • Ouderbetrokkenheid en -participatie : Professionalisering, begeleiding en ondersteuning voor het versterken van ouderbetrokkenheid.  
  • Zelf-evaluatie instrument : De ontwikkeling en implementatie van een instrument dat gemeenten kunnen gebruiken om de acties te meten die ze in samenwerking met partners opzetten om de taalontwikkeling van kinderen en hun ouders te versterken.  
  • Brede School : De coördinatie van lokale Brede School initiatieven met een regierol voor het gemeentebestuur.  
  • Opvoedingsondersteuning : Het organiseren van acties over thema’s rond opvoeding met bijzondere aandacht voor de manier waarop taal meegroeit in de opvoeding.