Provincie Limburg

Wat maakt LimboTaal uniek?

Het project LimboTaal is uniek omdat het vertrekt van de acties, de noden en de draagkracht binnen het werkveld. De mensen uit het werkveld zijn partners en experten binnen de gemeente én met de verschillende diensten in de gemeente waarbij één dienst de regierol vervult. Samen met professionele en academische experten en de provincie vormen zij een team om in de gemeente concreet en onderbouwd krachtig in te zetten op de ontplooiingskansen.

Hierdoor maakte elke gemeente na het vooronderzoek haar keuze voor een eigen invalshoek, de zogenaamde deelprojecten. De zelfstandig uitgevoerde deelprojecten per gemeente bestaan uit delen die met elkaar te maken hebben en resulteren als één geheel in LimboTaal.

Het kind in de thuisomgeving, de schoolomgeving en in de vrije tijd staat centraal. Het doel is taalontwikkeling en taalstimulering met het maximale welbevinden van en voor elk individu. Binnen een inclusieve en warme omgeving hebben de taalvisie van de gemeente en de daarbij horende taalmotoren maximale integratie- en slagingskansen en hebben talenten maximale groeikansen.

Op vraag van de gemeenten is de leeftijd van de doelgroep voor kinderen vanaf de opstap naar de eerste kleuterklas tot de warme overgang naar de eerste graad van het secundair onderwijs.

De pilootgemeenten zijn de ambassadeurs van elk deelproject.