Provincie Limburg

Taalkrachtige opvoedingsondersteuning voor jonge kinderen als opstap naar de kleuterschool

Door taalontwikkeling op te nemen in het aanbod voor opvoedingsondersteuning, leren ouders hoe ze hun kinderen optimaal (talig) kunnen voorbereiden op de kleuterschool. Binnen dit project tonen we hoe taal meegroeit als ouders met hun kinderen communiceren over ‘zindelijkheid’, ‘slaaprituelen’, ‘eten’ en ‘spelen’,… De 7 bouwstenen voor een taalkrachtige leer- en leefomgeving bieden hierbij houvast. De ervaringen van de ouders vormen het uitgangspunt. We hebben respect voor hun eigen taal en cultuur en werken vanuit een vertrouwensrelatie. We dragen bij aan hun empowerment en veerkracht. We betrekken ook leerkrachten bij de opvoedingsondersteunende activiteiten. Zo kunnen ze bruggen bouwen tussen de voorschoolse rol van de ouders en de aanpak van de school.

De gemeente Houthalen-Helchteren zet haar schouders onder dit thema. De organisatie Kind & Taal adviseert de gemeente met haar brede expertise in het begeleiden van jonge kwetsbare gezinnen. Ook experten van het  expertisecentrum Resilient People  binnen Research & Expertise UCLL en van de opleiding Orthopedagogie  UCLL nemen hierin een adviserende, ondersteunende rol op.

AAN DE SLAG!

Momenteel werken de partners aan handleidingen voor een taalkrachtige opvoedingsondersteuning waar je als ouder  of als professional tips, handvaten, voorbeelden en inspiratie vindt om zelf aan de slag te gaan. Het overzicht van de 7 bouwstenen voor taalstimulerende activiteiten bieden je houvast voor een taalkrachtige aanpak in de kinderopvang, de buitenschoolse opvang,… Je kunt gebruik maken van een affiche, een handige bladwijzer en een presentatie. Hier vind je een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek dat aan de basis lag van de aanpak en het bijbehorende materiaal.