Provincie Limburg

Opvoedingsondersteuning

De gemeente Houthalen-Helchteren wil elk kind maximale kansen bieden van bij de opstap naar de eerste kleuterklas tot het eerste leerjaar.  Hierbij is het aanbod rond ‘taal’ op te nemen in een breder aanbod over ‘opvoeding’ de meest ‘natuurlijke’ aanpak met de meeste kans op slagen.  Socialisatie en opvoeding rond zindelijkheid, slaaprituelen, spelen, eten en maaltijden (…) zijn bij uitstek geschikt om bewust bezig te zijn met taalontwikkeling en taalvaardigheid. De leerkrachten worden betrokken bij de ontwikkeling van het opvoedingsaanbod om de brug te kunnen slaan tussen specifieke opvoedingssituaties thuis en op school.

Bij de uitwerking van het opvoedingsaanbod is er aandacht voor de acties die de gemeente al onderneemt in samenwerking met lokale partners en scholen, en is er bijzondere aandacht voor de opvoedingssituatie in kwetsbare gezinnen.