Provincie Limburg

Taalkrachtige ouderbetrokkenheid op school, in de kinderopvang en de vrije tijd (sportclubs, bibliotheken, academies)

Om te werken vanuit een gezamenlijke visie op taalontwikkeling, is het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen aanbieders van kinderopvang, organisaties in het vrijetijdscircuit en ouders. Het lokaal beleid kan dit proces ondersteunen met respect voor de cruciale rol die ouders opnemen in het creëren van taalkrachtige leer- en leefsituaties voor hun kinderen. De uitwerking van dit thema biedt aanknopingspunten om in te zetten op een verbindende communicatie tussen ouders en andere betrokkenen. Via professionalisering van partners binnen en buiten het onderwijs zetten we dit thema in de kijker binnen een lokale gemeenschap.

Het gemeentebestuur van Maasmechelen is met diverse lokale actoren uit alle levensdomeinen aan de slag gegaan rond dit thema. Dit gebeurde op beleidsniveau en in het werkveld. Ze hebben samen een traject doorlopen om ouders op weg te helpen met betrokkenheid in scholen, om gebruik te maken van het brede lokale aanbod van (taal)acties voor gezinnen, en om te zorgen voor afstemming en samenwerking. Experten van hogeschool PXL en van Hivset DoorElkaar hebben de gemeente ondersteund bij het realiseren van de vooropgestelde doelen.

AAN DE SLAG!

De gemeente Maasmechelen en haar partners willen hun expertise graag met je delen. De beknopte en heldere kennisclips bieden je inzichten en tips rond diverse deelthema’s. Voor elke kennisclip ontwikkelden ze een affiche met de belangrijkste aandachtspunten. Deze kun je ophangen in je school of organisatie.

  • ‘Visie Ouderbetrokkenheid’ in het team (school, vrije tijd…): kennisclip
  • ‘Ouderbetrokkenheid’ in de school in relatie tot taal en meertaligheid: kennisclip
  • ‘Ouderbetrokkenheid en meertaligheid in een sportclub’: kennisclip

Het gloednieuwe ouderbetrokkenheidsspel “LEEF JE IN! – Hoe als ouder omgaan met taal en communicatie” laat je op een speelse, laagdrempelige manier inleven in de leefwereld van de ouders. Als begeleider en professional leer je waarom we elkaar soms minder goed begrijpen en hoe je daarmee kan omgaan. Een instructiefilmpje bij het spel vind je hier.

Wil je weten hoe de gemeente Maasmechelen aan de slag gaat met de beschikbare tools met aandacht voor de 7 bouwstenen? Medewerkers van de gemeente werden ondersteund door experten. Ze namen deel aan workshops  en taalacademies.

Hier vind je een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek dat aan de basis lag van de aanpak en het bijbehorende materiaal.