Provincie Limburg

Ouderbetrokkenheid en -participatie

Gezamenlijk met de ouders wil ieder het beste voor elk kind. Veel ouders vertrekken van een andere culturele achtergrond en spreken niet altijd of weinig Nederlands. Dit kan voor drempels zorgen.

Door de keuze van het deelproject ouderbetrokkenheid wil de gemeente Maasmechelen ouders op weg helpen naar participatie in scholen én om gebruik te maken van het brede lokale aanbod van (taal)acties voor gezinnen.

Ouderbetrokkenheid kan alleen maar een succes worden door degelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan en de krachten te bundelen met de verschillende partners en diensten binnen de school en de vrije tijd.  Het doel is de ouders meer te betrekken bij verschillende werkingen en zorgen dat de ouders niet afhaken bij deelname aan projecten. Het hanteren van een zorgzame en doeltreffende communicatie zorgt voor verbinding en bevordert de sociale integratie.

 De aanpak is vraag gestuurd met concrete handvaten, professionalisering, begeleiding, ondersteuning, workshops en lerende netwerken.  Bij de aanpak hoort een beslissingsboom en wordt actief gewerkt met de principes van een taalrijke leeromgeving.