Provincie Limburg

Taalstimulering als bindmiddel bij het organiseren van een brede school

Lokale besturen zijn ideaal geplaatst om een regierol op te nemen in een breed gedragen brede schoolwerking. Binnen dit thema vormen de 7 bouwstenen voor een taalkrachtige leer- en leefomgeving het bindmiddel om de samenwerking tussen de deelnemende actoren te bevorderen.

De gemeente Pelt wil maximale ontwikkelingskansen bieden aan alle kinderen met een kwaliteitsvol aanbod van leer- en speelactiviteiten binnen en buiten de schooltijd.

AAN DE SLAG!

Experten van de lerarenopleiding van hogeschool UCLL ondersteunen de gemeente bij het opzetten van een taalkrachtige Brede School. Ze hebben een draaiboek geschreven dat inzicht geeft in het proces dat de gemeente heeft hierbij doorlopen.

De affiche en de bladwijzers met de 7 bouwstenen werden aangepast aan de verschillende doelgroepen die de gemeente wil engageren voor de Brede School: de speelpleinwerking, de buitenschoolse kinderopvang, de sportclub, de bibliotheek, de academie