Provincie Limburg

Brede School

Met het deelproject ‘Brede School’ wil de gemeente Pelt maximale ontwikkelingskansen bieden aan alle kinderen door een kwaliteitsvol aanbod van leeractiviteiten binnen en buiten de schooltijd.

De gemeente neemt de regierol op voor een integrale en gecoördineerde aanpak en ondersteunt en begeleidt het verder uitbouwen en de opzet van nieuwe kwaliteitsvolle initiatieven in samenwerking met scholen, organisaties en diensten van de gemeente.

Bij de ontwikkeling van het instrumentarium om doelgericht een kwalitatieve bredescholenwerking op te zetten, worden maximaal kansen gecreëerd om de Nederlandse taalvaardigheid van kinderen en hun ouders te versterken.

We ontwikkelden posters die het gebruik van de 7 bouwstenen in diverse settings kunnen ondersteunen in de praktijk. (Binnenkort hier downloadbaar!)