Provincie Limburg

Kompas Anderstalige Nieuwkomers – Aan de slag!

Evalueren en rapporteren

Op maat evalueren is belangrijk!

Door goed evalueren, opvolgen en rapporteren kan je de anderstalige nieuwkomers groei- en plangericht ondersteunen.  

Het overzicht van Hivset door Elkaar biedt handvaten voor het evalueren en rapporteren. De toolkit breed evalueren door CTO/SDL is een goed instrument om de taalontwikkeling van AN in kaart te brengen. 

Het groeirapport en het trappenmodel voor AN van de scholengemeenschap Hesbania visualiseert de vooruitgang en de ontwikkeling van de AN op een laagdrempelige manier. 

Vorige Overzicht Volgende