Provincie Limburg

Informatie voorbije Taalacademies

Taalacademie 01 februari 2023
“Meertaligheid heeft een plaats. Hoe cultuurverschillen overbruggen?”

Workshop 25 oktober 2023
“De betrokkenheidsboom: Hoe een gunstig partnerschapsklimaat bijdraagt aan de samenwerking tussen ouders en school”

Taalacademie 22 november 2023
“Professionele basishouding bij diversiteit”