Provincie Limburg

Informatie voorbije taalacademies en andere vormingen

Taalacademie 22 mei 2024 i.f.v. ouderbetrokkenheid
De taalbouwstenen met “Taalrijk – kansrijk”

Workshop  28 februari 2024 i.f.v. ouderbetrokkenheid
“Taalontwikkeling & thuisbetrokkenheid”

Taalacademie 22 november 2023 i.f.v. KANs
“Professionele basishouding bij diversiteit”

Workshop 25 oktober 2023 i.f.v. ouderbetrokkenheid
“De betrokkenheidsboom: Hoe een gunstig partnerschapsklimaat bijdraagt aan de samenwerking tussen ouders en school”

Taalacademie 01 februari 2023 i.f.v. KANs
“Meertaligheid heeft een plaats. Hoe cultuurverschillen overbruggen?”