Provincie Limburg

Kompas Anderstalige Nieuwkomers – Aan de slag!

Kruistabel

Linksboven situeren zich activiteiten die in de reguliere klassituatie die geen extra aanpassingen vragen. Bijvoorbeeld: Samen met de hele klas soms aandacht geven aan bewegen is voor iedereen belangrijk

Rechtsboven bevat (les-)activiteiten in de gewone klas, maar met aanpassingen zowel naar doelen, taken als naar organisatie toe. Het gebruik van (concreet) materiaal moet differentiërend, remediërend en dispenserend worden aangepakt.

Differentiërend, waarbij de leerkracht het materiaal aanpast aan de behoeften en kwaliteiten van elk kind. Remediërend, met aanpassingen van materialen die de belemmeringen van een leerling om zich goed te kunnen ontwikkelen wegwerken. Dispenserend, het vrijstellen van leerlingen voor specifieke vakonderdelen of activiteiten. 

STEM met Taal is hierbij de ideale hefboom. Het document ZILL met AN is een mooi algemeen naslagwerk.

Linksonder bevat activiteiten die het kind zelfstandig in de klas kan verwerken. Hier ontdek je hoe verschillende partners samen activiteiten en materialen ontwikkelden. Het materiaal vanuit de onthaalklas of de specifiek ontworpen werkdoos “Ik kan het”, kan hulp bieden in de klas. Volledig aangepast aan het niveau van het kind.  Onderstaande kennisclips lichten de verschillende activiteiten in de werkdoos toe:
Kennisclip 1, kennisclip 2, kennisclip 3, kennisclip 4, kennisclip 5, kennisclip 6, kennisclip 7.

Deze werkdoos “Ik kan het” bevat verschillende rubrieken. In het PLEC kan je de werkdoos in zijn totaliteit ontlenen. Per rubriek zetten we hier telkens de beknopte inhoud in de kijker.


Rechtsonder
gaat het om (les)activiteiten en/of vakonderdelen die het kind niet kan meevolgen met de klasgroep, noch zelfstandig kan opnemen, maar kan gebruiken mits specifieke begeleiding (extra onthaaluren, vrijwilligers, …). Van de school vraagt dit soms de nodige creativiteit.

Overzicht    Terug naar ‘Goed uitvoeren in de praktijk’