Provincie Limburg

Onderzoek toont aan dat een goede samenwerking
tussen ouders en school, samen met een hoge
thuisbetrokkenheid, een positief effect heeft op het
schoolsucces, de ontwikkeling en het welbevinden van
het kind.

Je leert in de workshop ‘de betrokkenheidsboom’
kennen als denkkader voor ouder-school
partnerschap; de groeikansen, drempels en
bezorgdheden rond ouderbetrokkenheid; het
schoolklimaat begrijpen en ontdekken of dit nog meer
oudervriendelijk kan.

Werken in een diverse context is niet altijd voor iedereen evident. Heel wat emoties spelen parten.
Er is soms weerstand in het team: ‘Waarom moet ik me aanpassen?’

In deze taalacademie bekijken we vooreerst van waar die weerstand komt en hoe we die kunnen overbruggen.
We maken kennis met ‘het brein’, alsook met enkele concepten uit ‘veranderingsmanagement’ om deze weerstand te kaderen.
Vervolgens verdiepen we ons in wat die professionele houding bij diversiteit kan inhouden.
We zoomen in op die terreinen van diversiteit waar we het beste op inzetten.

We willen vooral eenvoudige aanzetten meegeven om samen een eigentijdse, verbindende, toekomstgerichte organisatie vorm te geven.

Waar kunnen OKAN-jongeren terecht als ze (vroegtijdig) de schoolbanken verlaten?
We geven een overzicht van het (vervolg)aanbod voor deze jongeren.
Dit aanbod zetten we graag in de kijker met goede praktijkvoorbeelden tijdens dit gesloten infomoment (enkel gericht op de vervolgschoolcoaches).