Provincie Limburg

Bordspel – thema Taalbouwstenen 

Stelling: De school draagt de verantwoordelijkheid voor het schoolsucces van onze kinderen.

Wist-je-datje: Ouderbetrokkenheid is een hot item. En terecht. Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. ‘Een goede samenwerking tussen ouders en school is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen.’

Een constructieve samenwerking zorgt voor positieve aspecten. Uit onderzoek blijkt het volgende:

  • Samenwerken bevordert het welbevinden en schoolplezier van het kind.
  • Ouderbetrokkenheid is een stimulans voor de leerprestaties van het kind.
  • Als ouders de aanpak van de leraar steunen, dan is het gedrag op school makkelijker bij te sturen.
  • Samenwerken zorgt voor een daling van de leerlingenabsentie en voor een hogere opkomst van ouders bij besprekingen op school.

Ouders zijn de ervaringsdeskundige van hun kind. Leerkrachten zijn onderwijsprofessionals en kennen het kind als leerling het beste. Als ouders en leerkrachten elkaars deskundigheid accepteren, kunnen ze veel van en met elkaar leren.