Provincie Limburg

Bordspel Рthema Taalbouwstenen 

Stelling: Wanneer je de Nederlandse taal niet of niet helemaal machtig bent dan moet je als ouder toch altijd proberen om thuis ook het Nederlands te praten.

Wist-je-datje: Taalkundig onderzoek wijst uit dat anderstaligen beter een tweede taal leren als zij over een goede basis in hun moedertaal beschikken. Een goede basis in de thuistaal is belangrijk voor het aanleren van het Nederlands. De situatie binnen het gezin heeft invloed op de taalontwikkeling van kinderen. De culturele achtergrond van thuis bepaalt grotendeels hoe de taalontwikkeling bij kinderen vanaf de geboorte verloopt. Of er binnen het gezin veel of juist weinig wordt gesproken maakt uit voor het aanleren van de taal. Kinderen horen en leren door die situatie de moedertaal op een bepaalde manier. Je ziet dit terug in de verwerving van een tweede of derde taal. Een goede basis in de thuistaal, dus het aanbieden van veel en correcte taal aan jonge kinderen, is belangrijk voor het aanleren van het Nederlands.