Provincie Limburg

Bordspel Рthema Taalbouwstenen 

Stelling: Het is de taak van de school om kinderen ook thuis van leesmateriaal te voorzien.

Wist-je-datje: Ouders hebben een grote impact op de leesopvoeding van hun kinderen. Door ouders te betrekken bij het (voor)lezen op school, werk je op twee fronten. Uit onderzoek blijkt dat ouders de belangrijkste rol spelen in de leesontwikkeling van hun kind: hun invloed is groter dan die van leerkrachten, kinderbegeleiders, bibliotheekmedewerkers, vrienden ‚Ķ De kans dat een kind uitgroeit tot een lezer wordt vijf keer zo groot als ouders een actieve leesopvoeding voeren. Ter vergelijking: de invloed van een leerkracht maakt die kans slechts 1,5 keer zo groot, die van vrienden 3,5 keer. De basisschoolleeftijd is hierin trouwens cruciaal. Maar ouders staan er niet alleen voor: ze kunnen bijgestaan worden door een heel netwerk rondom hen. Het is dus belangrijk om ouders bewust te maken van hun niet te onderschatten rol in de leesopvoeding van hun kind(eren). Door voor te lezen, stimuleren ze niet alleen taalontwikkeling, woordenschat en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind, ze geven er ook leesplezier mee door. ‘Children are made readers on the laps of their parents’, zei auteur Emilie Buchwald ooit. Als school kan je ouders waar mogelijk ondersteunen en motiveren in die taak.