Provincie Limburg

Bordspel – thema Betrokkenheid op school/ in de organisatie

Stelling: De school/organisatie moet opvang voorzien tijdens de ouderavond.

Wist-je-datje: Soms worstelen we er als leerkracht mee dat ouders moeilijk te bereiken zijn. Ze komen niet opdagen of lijken ongeïnteresseerd in het schoolleven van hun kind. Als contact stroef loopt dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Er kunnen onzichtbare drempels zijn waar ouders overheen moeten om contact met de school aan te gaan. Als leerkracht weet je dat niet altijd. Ouders lopen hier niet graag mee te koop.

Ouders kunnen omwille financiële problemen de contacten op school vermijden door:

  • extra kosten om naar school te komen (extra busrit of autorit, extra opvang, extra parkeerkosten, …)
  • angst om te worden aangesproken over onbetaalde schoolfacturen of verwachtingen die ze niet konden inlossen (vb. fruit op school, turngerief, …)

Een volwaardig partnerschap met leerlingen en ouders is een wederzijds engagement waarbij de ouders betrokken zijn op de school, maar ook de school betrokken is op het ouderpubliek. De zeven dimensies van ouderbetrokkenheid (Vyverman en Vettenburg, 2009) zijn een reflectiekader waarmee de school zicht kan krijgen op de diversiteit in ouderbetrokkenheid, de verschillende factoren die de ouderbetrokkenheid mee vormgeven en het aandeel van de school hierin. De zeven dimensies zijn respectievelijk: de kennisdimensie, emotionele dimensie, rationele dimensie, overtuigingsdimensie, competentiedimensie, gedragsdimensie, tijdsdimensie. Deze factoren spelen zowel een rol in de betrokkenheid van de ouders op de school als in de betrokkenheid van de school op de ouders.

De 7 dimensies van ouderbetrokkenheid geeft je een kapstok om zowel de betrokkenheid van de ouders op de school als de betrokkenheid van de school op de ouders in kaart te brengen. De reflectievragen helpen jou om zichtbaar te maken hoe je als school kan rekening houden met deze dimensies.