Provincie Limburg

Bordspel – thema Betrokkenheid op school/ in de organisatie

Stelling: Ouders kunnen nooit voldoende betrokken zijn.

Wist-je-datje: Schoolbetrokkenheid is een vorm van zichtbare ouderbetrokkenheid naar het eigen kind toe in de schoolcontext/ Dat impliceert dat leerkrachten op school zien dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind, maar ook dat ouders zien dat leerkrachten betrokken zijn naar hen toe in relatie tot het onderwijs van hun kind. Ouders en leerkrachten zijn elk betrokken in de schoolcontext, in functie van het welbevinden en het leren van het kind door mee te leven, mee te weten, mee te helpen, mee te denken en mee te bepalen. Ouders en leerkrachten zetten met het kind als gemeenschappelijk doel in op informeren, communiceren en/of samenwerken in de schoolcontext, ieder vanuit zijn eigen rol en met zijn eigen (haalbare) verantwoordelijkheden.

MEE-leven:

  • Een mama stelt haar peuter gerust wanneer hij weent en niet wil binnengaan in de klas.
  • Een turnleerkracht vraagt of de verstuikte voet van een kind goed geneest.

MEE-weten:

  • De directeur licht de school – en klaswerking toe op een infoavond.
  • De ouder spreekt de juf aan omdat haar dochter erg lang met het huiswerk bezig is, en dat begint te wegen.

MEE-helpen:

  • De ouder zorgt ervoor dat het kind het hulpmiddel van thuis ook mag meenemen naar school.
  • De school zorgt ervoor dat er tijdens de vakantie meer leesboekjes mee naar huis mogen.

MEE-denken:

  • De leerkracht en ouder denken samen na over een haalbaar leesplan tijdens de vakantie.
  • De mama en de zorgcoördinator bespreken de voor – en nadelen van een jaartjes doorkleuteren in de derde kleuterklas.

MEE-bepalen:

  • Ouders beslissen welke studierichting het kind gaat volgen. Ze houden hierbij rekening met het advies van de leerkracht.
  • De school komt tot een akkoord met de ouders dat het kind na het overzitten van het vijfde leerjaar toch beter naar de B-klas gaat.