Provincie Limburg

Bordspel – thema Betrokkenheid op school/ in de organisatie

Stelling: Moet ik als ouder bang zijn om het gevoel te hebben dat ik “domme vragen” stel tussen alle andere ouders?

Wist-je-datje: Breng bij ouder-kind activiteiten de ouders vijf of tien minuten vóór de start van de activiteit bijeen om enkele zaken toe te lichten, zoals: met welke materialen gaan we werken, welke afspraken maken we best inzake veiligheid, mogen de ouders blijven tijdens de activiteit, spreek ons leerkrachten/begeleiders te allen tijde aan, let als ouder op straat op alle kinderen, niet enkel dat van jou, spreek gerust in je moedertaal … Die voorbespreking is erg belangrijk omdat ouders met vragen en onzekerheden zitten hoe de activiteit precies gaat verlopen, wat van hen verwacht wordt, enzoverder. Door dat expliciet te bevragen en te bespreken, haal je die onzekerheid weg en kan de activiteit makkelijker starten.