Provincie Limburg

Bordspel – thema Betrokkenheid op school/ in de organisatie

Stelling: Ongeschreven regels zijn duidelijk.

Wist-je-datje: Ervan uitgaan dat elke ouder alle meegegeven briefjes en documenten grondig leest, begrijpt én er adequaat op reageert, is een beetje wishful thinking. Frustraties zijn te vermijden wanneer je niet het schriftelijke maar het mondelinge contact als prioritair beschouwt, en de vele briefjes kunnen dat contact ondersteunen. Informeel contact zal ervoor zorgen dat de formele briefwisseling vlotter verloopt.