Provincie Limburg

Bordspel – thema Betrokkenheid op school/ in de organisatie

Stelling: Een betrokken ouder ondertekent steeds de agenda, vult de briefjes tijdig in en is altijd zelf aanwezig op een oudercontact.

Wist-je-datje: Soms gebruiken we op scholen en in organisaties de term ‘ouderbetrokkenheid’, wat eigenlijk betekent dat we graag de ouders of verzorgers van een kind willen betrekken bij school of in de organisatie. In vele andere culturen en talen kennen ze geen duidelijke omschrijving van deze begrippen zoals wij die gebruiken. Daardoor kan het gebeuren dat begeleiders gefrustreerd raken als de biologische ouders van een kind niet op ouderavonden verschijnen. Maar in het land van herkomst worden bijvoorbeeld ook grootouders, ooms, tantes en oudere broers en zussen erkend als verzorgers. Daarom kan het zijn dat zij in plaats van de ouders naar ouderavonden komen en het contact met school/organisatie onderhouden.