Provincie Limburg

Bordspel – thema Ouderbetrokkenheid

Stelling: Als ouder moet je kunnen kiezen welke vreemde taal op de school van uw kind wordt onderwezen.

Wist-je-datje: In een context van globalisering is kennis van meerdere talen een troef. Het onderwijs is zich daarvan bewust en heeft in dat opzicht al heel wat inspanningen gedaan. We zien steeds meer initiatieven die kinderen op vroege leeftijd met een tweede taal kennis laten maken. Aan de andere kant zit het Vlaamse onderwijs vast in een mono linguaal kader. De taalwetgeving laat niet toe dat er andere vakken dan de taalvakken in een vreemde taal worden onderwezen en niet weinig leraren ervaren andere thuistalen als een bron van leerachterstand.