Provincie Limburg

Bordspel – thema Ouderbetrokkenheid

Stelling: Als ouder mee kunnen nadenken over het beleid van de school/organisatie is noodzakelijk.

Wist-je-datje: Er zijn verschillende vormen van samenwerking tussen ouders en school:

  • Ouders en school denken samen na hoe de beste leerkansen en leerresultaten en het meeste welbevinden bij het kind bereikt kunnen worden. Ouders en school wisselen daartoe bijvoorbeeld informatie uit.
  • Ouders en school werken samen om de klas- en schoolwerking te versterken. Dat kan op verschillende manieren:
    • De school organiseert activiteiten en ouders nemen eraan deel: ze nemen een taak op tijdens het schoolfeest, ze komen naar een openklasactiviteit, ze zijn leesmoeder/-vader,…
    • Ouders versterken de klas- en de schoolwerking van thuis uit: ze kijken na of het huiswerk van het kind gemaakt is, ze lezen een boekje voor uit de verteltas,… De school geeft de ouders de kans om van thuis uit effectief de klas- en schoolwerking te versterken: ze communiceert bijvoorbeeld duidelijk over het huiswerkbeleid, over het doel van de verteltas, …).
    • Ouders denken en beslissen mee over het schoolbeleid door deel te nemen aan formele participatiestructuren. De school zorgt ervoor dat de participatiestructuren voor iedereen toegankelijk zijn.

De ene vorm van samenwerking is niet ondergeschikt aan de andere. Tegelijk zijn er grenzen aan deze samenwerking. Ouders kunnen niet meepraten over alle aspecten van het schoolbeleid. En ook de engagementen die de school kan vragen van ouders om van thuis uit de klas- en school te versterken, zijn begrensd.