Provincie Limburg

Bordspel – thema Ouderbetrokkenheid

Stelling: Het is belangrijk dat er avonden/namiddagen georganiseerd worden waar (meertalig) voorgelezen wordt in de bib tijdens een voorleesavond.

Wist-je-datje: Het kan dat ouders met een andere cultuur weinig of geen kennis hebben over ons onderwijssysteem, bibliotheekbeleid of de organisatie van onze vrijetijdsbestedingen omdat ze in hun land van herkomst andere systemen en culturen hebben. Ze begrijpen onze werking niet, dat maakt ouders onzeker en kan ervoor zorgen dat ze contact met de school, bibliotheek of vrijetijdsbesteding mijden en niet tot actieve deelname komen. We spreken hier over een culturele drempel.