Provincie Limburg

Bordspel – thema Ouderbetrokkenheid

Stelling: De ouderraad moet beslissingen op beleidsniveau/schoolniveau meebepalen.

Wist-je-datje: Ouderbetrokkenheid is de voorwaarde tot ouderparticipatie. Ouders en school zijn evenwaardige ‘partners’ in het uitbouwen van goed onderwijs.