Provincie Limburg

Bordspel – thema Ouderbetrokkenheid

Stelling: Het is belangrijk dat er een overzicht van de talendiversiteit in de klas/organisatie zichtbaar aanwezig is.

Wist-je-datje: Zorg ervoor dat je (les)materiaal diversiteit uitstraalt!

Je kan de kloof tussen de schoolcultuur en de thuiscultuur verkleinen door ervoor te zorgen dat iedere leerling en ouder met buitenlandse herkomst zich in jouw school herkent. Dat kan je onder meer bereiken door aandacht te hebben voor diversiteit in de beelden, woorden en materialen die je op school en in de klas inzet. Een leerling die zichzelf in jouw school herkent, voelt zich erkend. Die erkenning is een belangrijk onderdeel van een positief schoolklimaat dat rechtstreeks bijdraagt aan het welzijn van die leerling. Onrechtstreeks zal het ook zijn/haar leerproces bevorderen.