Provincie Limburg

Bordspel – thema Ouderbetrokkenheid

Stelling: De samenstelling van de ouderraad is de verantwoordelijkheid van de school. De school moet ervoor zorgen dat er diversiteit is.

Wist-je-datje: De leden van het bestuur/de ouderraad moeten een weerspiegeling zijn van het diverse doelpubliek. Op deze manier kan men rekening houden met de culturele diversiteit van de organisatie/school en beslissingen alsook initiatieven/acties daarop afstemmen.