Provincie Limburg

Bordspel – thema Ouderbetrokkenheid

Stelling: Klasouders hebben net als een wen-traject een grote impact en kunnen drempels wegnemen.

Wist-je-datje: Een wen-beleid biedt mooie kansen voor een warme ouder-kind-leraar/begeleider relatie: wen-momenten waarbij alle betrokken actoren op een fijne manier aan elkaar wennen. Daarom is het van belang met het team goed onder woorden te brengen waarom je voor wederkerige wen-momenten zou kiezen. Welke meerwaarde heeft het wennen voor kinderen, voor ouders en leerkrachten/begeleiders? Wie wordt hier beter van? Wie went aan wie? De waaromvraag expliciteren in team is een noodzakelijke stap. Zo krijg je in woorden gevat wat de mogelijke voordelen van een wederkerig wen-beleid kunnen zijn. Die zullen helpen om ouders over de streep te krijgen eraan deel te nemen.