Provincie Limburg

Bordspel – thema Thuisbetrokkenheid

Stelling: Als ouder moet je dagelijks tijd investeren in het begeleiden van huiswerk en met je kind praten over school.

Wist-je-datje: De meeste ouders weten dat voorlezen belangrijk is. Maar wat veel minder bekend is, is dat praten met je kind net zo essentieel is voor hun taalontwikkeling. Het helpt bij lezen, schrijven en communiceren, wat erg belangrijk is voor hun toekomst. Als ouders begrijpen hoe belangrijk praten en luisteren is, zullen ze hun telefoons vaker wegleggen en meer met hun kinderen praten. Bijvoorbeeld over wat ze zien, horen en denken.