Provincie Limburg

Bordspel – thema Thuisbetrokkenheid

Stelling: Ouders moeten altijd het huiswerk van hun kind begeleiden.

Wist-je-datje: Samen leren kan een positieve ervaring zijn en de band tussen ouder en kind versterken. Het is fijn als ouders hun kinderen kunnen helpen met hun huiswerk. Kinderen krijgen twee keer per week een huistaak en moeten elke dag een kwartier lezen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van hun kind.