Provincie Limburg

Bordspel – thema Thuisbetrokkenheid

Stelling: Je bent geen betrokken ouder als je kind niet in orde is.

Wist-je-datje: Werken aan een nauwe ouder-school samenwerking is winst voor iedereen: voor het kind, de ouders, de leerkracht, eigenlijk voor de hele school én de bredere samenleving. Als school is het belangrijk om hier je rol in op te nemen. En vanuit een professionele rol flexibel en open te zijn naar de ouders. Ouders zijn namelijk niet altijd zeker van hun rol bij het schoolgebeuren. Er zijn allerlei factoren die de betrokkenheid van ouders beïnvloeden: vroegere ervaringen, kennis, vaardigheden, eigen overtuiging,… De mate waarin dat ouders ervaren dat de school open staat voor hen, is een essentiële bouwsteen voor een vertrouwensband.

Onderzoek zegt dat alle ouders het beste willen voor hun kind en betrokken zijn bij de opvoeding en de ontwikkeling van hun kinderen.