Provincie Limburg

Bordspel – thema Vertrouwen en vormen van communicatie

Stelling: In een meertalige situatie biedt Engels de meeste kansen.

Wist-je-datje: In schriftelijke communicatie zijn pictogrammen en foto’s erg in. Het is voor ouders ook fijn dat de school, de bibliotheek of vrijetijdsbesteding de moeite doet om hen op die manier te betrekken bij de werking en bij de noodzakelijke info die ermee gepaard gaat. Bij het gebruik van pictogrammen zijn er enkele valkuilen gesignaleerd:

  • Ga er niet van uit dat elke ouder elk pictogram begrijpt, pictogrammen zijn niet altijd eenduidig en kunnen verschillend geïnterpreteerd worden.
  • Verdrink je tekst niet met pictogrammen.
  • Hou op een welgekozen moment een korte toelichting voor ouders (ev. met tolk) of de betekenis van de gebruikte beelden.
  • Bevraag ouders regelmatig of dit hen helpt, waar het toch nog moeilijk blijft …

Zorg voor een goed evenwicht, dat je tekst geen ‘versimpeling’ of ‘verkleutering’ uitstraalt.