Provincie Limburg

Bordspel – thema Vertrouwen en vormen van communicatie

Stelling: De 10-minuutgesprekken op school is voor geen enkele ouder goed.

Wist-je-datje: Elkaar leren kennen en een band opbouwen kan op verschillende manieren. Een actie die je kan doen is ‘omgekeerde oudergesprekken’ of ‘ouder-vertel gesprekken’ voeren. Deze staan los van het gewone oudercontact en gebeuren op een apart moment. Bij deze gesprekken vertellen de ouders over hun kind en is het geen éénrichtingsverkeer van de leerkracht naar de ouders toe. De leerkracht/begeleider stelt verdiepingsvragen en vertelt kort iets over zichzelf. Deze gesprekken voer je tijdens de ‘gouden weken’; de eerste 4 à 5 weken van het schooljaar/seizoen of net voor de start van het schooljaar/seizoen.