Provincie Limburg

Bordspel – thema Vertrouwen en vormen van communicatie

Stelling: Communicatie en kennis over andere culturen is hét struikelblok bij de samenwerking tussen school en ouders.

Wist-je-datje: Respectvol omgaan met andere culturen (cultuur sensitief werken) betekent dat een leraar/ begeleider interesse toont in zijn/haar eigen cultuur en die van anderen. Hierbij staat de leraar/begeleider open voor wat voor hem/haar zelf belangrijk is, maar beseft dat dit voor anderen anders kan zijn. De leraar/begeleider kijkt naar het kind alsof hij/zij hierover nog niets weet en stelt zich nieuwsgierig op. Zo praat de leraar/begeleider met hen en luistert naar hun verhalen. De leerkracht/begeleider probeert te achterhalen wat er in hun leven en thuissituatie afspeelt.  Zo leert hij/zij meer over hun cultuur en achtergrond en kan de leraar/begeleider beter begrijpen hoe hij/zij ze kan helpen.