Provincie Limburg

Bordspel – thema Vertrouwen en vormen van communicatie

Stelling: Als ouder moet je mee kunnen beslissen of je kind al dan niet naar de volgende klas gaat.

Wist-je-datje: Om ouders te betrekken bij het leren van hun kinderen is het belangrijk om contact met ze te maken en te onderhouden. Zo kan je meer te weten komen over de thuissituatie, welke talen er gesproken worden of welke mogelijkheden tot ondersteuning er in de thuissituatie zijn. Het is goed om met ouders te praten tijdens inloopmomenten of op het schoolplein, maar het is ook belangrijk om formele afspraken te maken. Bespreek bijvoorbeeld de taalontwikkeling tijdens kennismakingsgesprekken en andere oudergesprekken. Zo werk je samen aan de ontwikkeling van het kind en kan je samen beslissingen nemen inĀ  functie van het kind.