Provincie Limburg

Bordspel – thema Taalbouwstenen 

Stelling:Alle ouders hebben het recht om hun kind op te voeden in de taal die ze het best beheersen.

Wist-je-datje: Het is een universeel recht om je kind op te voeden in de taal die je het best beheerst. Vaak zien we het Nederlands als de “gewone taal” en meertaligheid als “anders en ingewikkeld”. Daarnaast zijn veel professionals en ouders bezorgd dat meertaligheid zou leiden tot een taalachterstand. Professionals horen vaak van ouders dat zij bang zijn dat het Nederlands niet goed ontwikkelt als zij een andere thuistaal spreken met hun kinderen.

Het tegendeel is waar. Onderzoek toont aan dat kinderen prima twee of meer talen kunnen leren. Talen kunnen elkaar versterken. Meertaligheid zorgt bijvoorbeeld voor sneller technisch lezen, een rijke woordenschat, meer gemak om talen te leren, een positieve houding tegenover cultuur/taal en beter contact tussen ouder en kind.