Provincie Limburg

Bordspel – thema Vertrouwen en vormen van communicatie

Stelling: Communicatie is pas zinvol wanneer er in de thuistaal kan gecommuniceerd worden. Kan dit niet, dan doe je het beter niet.

Wist-je-datje: Zorg dat iedereen aan bod komt, zorg dat alle ouders gehoord en gezien worden, dat er niemand uit de boot valt (zoals verlegen ouders die niet snel een vraag durven stellen, anderstalige ouders die nog schroom hebben in het Nederlands te spreken). Hoe laten we ons ondersteunen bij gesprekken met ouders met wie we geen contacttaal delen? Betrekken we andere ouders? Of andere actoren uit de organisatie zoals de brugfiguur? … Dit zijn belangrijke vragen om over na te denken in functie van wederkerige relaties.