Provincie Limburg

Bordspel – thema Vertrouwen en vormen van communicatie

Stelling: Ouders weten best op voorhand waarover een gesprek met leerkrachten of begeleiders zal gaan en wat de bedoeling is.

Wist-je-datje: Slechte communicatie is een belangrijke reden waarom vertrouwensrelaties met ouders stuklopen en waardoor wantrouwen ontstaat. Goede communicatie houdt in dat je duidelijk bent over wat je intenties zijn en dat je helder kan weergeven wat ouders van jou kunnen verwachten. Als je een gesprek begint, wees dan bijvoorbeeld duidelijk waar je het over wilt hebben en wat jouw verwachtingen van ouders zijn. Als je alleen informatie wilt delen of zorgen wilt uiten, zorg dan dat dat duidelijk is. Of, als je op zoek bent naar oplossingen voor een probleem, laat een ouder dan weten dat je om input vraagt om samen de beste oplossing te vinden. Deel ook je eigen ideeën voor oplossingen.

Duidelijk communiceren betekent ook dat je kunt aangeven wat realistisch is en wat niet. Het komt vaak voor dat ouders opkomen voor het belang van hun kind en iets van jou vragen wat simpelweg onmogelijk is, omdat je niet alleen hun kind begeleidt, maar ook nog een tien- of twintigtal anderen. Maak geen beloftes die je niet kunt waarmaken. Dat ondermijnt het vertrouwen dat ouders in jou als professional hebben. Leer daarom ‘nee’ te zeggen en grenzen aan te geven, als iets niet kan en leg uit waarom de verwachting van ouders niet realistisch is.