Provincie Limburg

Bordspel – thema Vertrouwen en vormen van communicatie

Stelling: Maatwerk op vlak van communicatie is nuttig maar geen must.

Wist-je-datje: Scholen/organisaties zijn goed in het gebruik van pictogrammen, bijvoorbeeld bij een briefje over een uitstap zetten ze een pictogram van een bus, een drankje, een koekje en een klokje met vertrek- en einduur. Dat is heel duidelijk voor de ouders. Maar de valkuil bestaat erin dat je misschien ook pictogrammen gebruikt waar het net niet verduidelijkend werkt. Dat merk je bij abstracte begrippen zoals: ‘je moet het schoolreglement naleven’ met daarnaast een pictogram van een document met een handtekening. Hier werkt het pictogram niet ondersteunend én bovendien is de boodschap niet concreet genoeg. Daarom geven wij altijd als advies: maak je boodschap concreet, schrijf je boodschap in klare taal en vermijd afkortingen, gebruik enkel een pictogram als het je boodschap volledig ondersteunt – en dus niet louter ter versiering.