Provincie Limburg

Bordspel – thema Vertrouwen en vormen van communicatie

Stelling: De eerste communicatie over een kind vertrekt best vanuit de school/organisatie.

Wist-je-datje: Elke ouder heeft eigen ervaringen en kennis. Elke ouder heeft noden en verwachtingen. Denk dus na over hoe je de dialoog gaande houdt. Vermijd de valkuil van het eenzijdig informeren en overtuigen door ouders te benaderen vanuit een positie van gelijkwaardigheid, door ruimte in te bouwen voor de inbreng van ouders en die oprecht te beluisteren en mee te nemen.