Provincie Limburg

Bordspel – thema Taalbouwstenen┬á

Stelling: Praat in je moedertaal tegen je kind, maar lees voor in het Nederlands.

Wist-je-datje: Veel ouders willen dat hun kinderen meerdere talen spreken en begrijpen. Dit kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de talen die thuis worden gesproken, de verwachtingen van de ouders en de talen waarmee de kinderen in contact komen buiten het gezin. Er is geen juiste manier om kinderen meertalig op te voeden en ouders kunnen zelf beslissen welke strategie het beste past bij hun gezinssituatie. Het is belangrijk om te begrijpen dat niet alle gezinnen dezelfde mogelijkheden hebben. Professionelen waaronder leraren, begeleiders van kinderen enzoverder gaan daarom het gesprek aan met meertalige gezinnen om samen te werken aan de meertalige opvoeding van het kind.