Provincie Limburg

Bordspel – thema Taalbouwstenen 

Stelling: De klas – of schoolbibliotheek moet boeken in de thuistaal van alle kinderen bevatten.

Wist-je-datje: Het gebruik van literatuur in de klas/organisatie is een waardevolle manier om kinderen te laten groeien en hun horizon te verbreden. Door te lezen over verschillende culturen en achtergronden, kunnen kinderen hun begrip en respect vergroten en hun vooroordelen en stereotypen verminderen. Het lezen van verhalen over personages met dezelfde achtergrond kan minderheidsgroepen een gevoel van trots en erkenning geven. Ook leerkrachten/ begeleiders kunnen hun kennis vergroten door het gebruik van literatuur in de klas/organisatie.