Provincie Limburg

Bordspel Рthema Taalbouwstenen 

Stelling: Meertaligheid is een voordeel.

Wist-je-datje: Het is wetenschappelijk bewezen dat meertalig opgroeien geen nadelen heeft voor kinderen. Het opgroeien met meerdere talen heeft zelfs een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Dit kan later in het leven voordelen bieden op school, op het werk en in het sociale leven. Het leren en spreken van een eigen taal of talen is belangrijk voor de intellectuele, sociale en emotionele groei van kinderen. Bovendien is het ook een basisrecht van elk kind volgens het Kinderrechtenverdrag.