Provincie Limburg

Bordspel – thema Taalbouwstenen 

Stelling: Meertalige ouders kiezen er best voor om in één zin niet de verschillende talen door elkaar te gebruiken.

Wist-je-datje: Mensen die meerdere talen spreken, kunnen kiezen welke taal ze spreken, maar soms gebruiken ze woorden uit beide talen in dezelfde zin of situatie. Dit wordt code-switching of code-mixing genoemd. Dit is een normaal gegeven en een teken van taalvaardigheid en creativiteit. Meertalige kinderen hebben een extra taal die ze kunnen gebruiken om woorden te leren, wat hun taalkennis vergroot. Het mixen volgt grammaticale regels en gebeurt bewust en onbewust. Wanneer volwassenen bewust verschillende talen gebruiken in gesprekken met kinderen, heet dat translanguaging.